​Galleri

For Gribvand i Vejby

600mm kloak faldet sammen i 8 m dybde

Glideskinnesystem lejet i Tyskland til de første 6 m

Egen gravekasse til de sidste 2 m så grundvandsanlæg kunne stå på repos (kan ikke suge 8 meter)​

Byggemodning i 2 etaper kurregård Helsinge

4000m2 staldanlæg for 280 køer og 380 ungdyr
nedrivning af eksisterende staldanlæg gylletank mm 

Udgravning for 2 x 3800m3 gylletanke

8000 m2 asfalteret elementfodersiloer m veje
Håndtering af 28900 m3 jord og sand
1000 m kloak

Byggemodning for Bije Fritid og camping Helsinge

​Håndtering af 12000m3 jord 

850 m kloak
Befæstigelse af 8500m3 plads

Byggemodning for klubhus / restaurant Farum golf for Jakon

Håndtering af 10000m3 jord
Gravning for beton og kloak
Etablering af befæstiglse mm

Vibevænget omlægning af hovedkloak og stik til 5 grunde under grundvands niveau

Opgrav af gammel betonledning + brønde
nedgravning af ny 350 m ledning + brønde
etablering af ny vej

Kloakering for grib vand Almevej og Porsagervej

1610 m kloak
830m trykledning
1 pumpestation
22 brønde

Marienborg statsministeriet

Ny sikret bygning for stats besøg
Nedboring af Københavner Spunds ved eksisterende Gartner pavillon
Udgravning for kælder 6000m3
Gravning af kloak
Gravning og hejsning for beton
Indbygning af sand omkring kælder

High presseur area Welltec Allerød

1628m3 plads m SF Sten
Terræn regulering bund mm
Betonværn mod flyvende fragtmenter

Haregabsgård Hestepension​

Nedrivning af eksisterende drift gård 1630m2

Udgravning af 3000m2 kælder for traktore og maskiner under ny drift gård og ridehus
Gravet støberender 2m brede 2 m dybe for 1200 tons beton
Stablet stensætninger mm
Gravet søer
Gravet pool
Terrænreguleret
Grus og Jordhåndtering 38000m3
Ridebaner sand 3600m2
Ridebaner græs 10000m2
Kloak 1739m
Vand, el, varme mm 1400m

Tømning af Slambassiner for Egedals Kommune​

Ca. 3000 tons udgravet og læsset til bortkørsel, med 16 meter grave arm
(uden at beskadige membran – 0 huller)

For HedeDanmark​

Etablering af regnvandsbassin Ålykkevej Esrum for Gribvand

Udgravning og bortkørsel af 1200 ton jord
Indbygning af 275 m3 jord
Nyomlægning af ledninger nedgravning af afløbsregulator og 12,9 ton olieudskiller

​Kvalitetsstyring

adresseinformation

Entreprenør Flemming Westring Sørensen

Vibelandsvej 3, Valby

3200 Helsinge

Firmainformation

Telefon: 48 71 80 82

Mobil: 20 83 80 82​

E-mail: fws@faws.dk

CVR:15081236